Del

En indtagningen er hvor du reducere maske antallet. Altså hvis du har 15 masker, og skal lave en indtagning så du ender på 14 masker.

En indtagning betegnes gerne som sammenhækling af 2 fm til 1 fm, eller 2 fm sammen.

Fastmasker

Her er arbejdet der lige er blevet vendt med 1 luftmaske. Nu laver vi 1 indtagning.

Start med at stik nålen ned i den første maske som normalt

Slå garnet nålen

Træk garnet med tilbage så du har 2 løkker på nålen

Stik nu nåle ned i masken ved siden af

Slå garnet om nålen

Og træk garnet med tilbage, så du nu har 3 løkker på nålen

Slå garnet om nålen

Og træk nu igennem alle 3 løkker. Du har nu lavet 1 indtagning. Altså hæklet 2 fastmasker sammen til 1.

Indtagninger kan også laves midt på en række, og ikke kun i start og slutningen.